פני העיר מרכז סיור וחוויה

עד כה מציגה בפניכם את פני העיר בסיור ובחוויה במילה ובשיר במפגש או במגע.  

טעימות וריחות מבנים וצבעים.  

מרכז הסיור וחויה הוא הדרך שלכם להכיר את העיר עכו וסביבותיה תוך קבלת חוויית ידע מעמיקה ומקצועית.
 

תכניות הסיור משקפות את המגוון של העיר ומאפשרות לכל אחד למצוא בהן את מבוקשו

תיירות דתיתתיירות ארגוניםתיירות מבוגרים