תיירות דתית

למקום שליבי נמשך לשם אני הולך. תיירות דתית היא תחום מתפתח בשנים האחרונות ואיננה נחלתם של הדתיים בלבד ..  

הדתיים מטיילים למקום שהם מכירים וליבם נמשך, הדתיים האחרים מחפשים להכיר ולדעת...  

עד כה מציעה מפגש עם חלקיה הרוחניים והדתיים והאישים שהיו בעכו ומהווים חלק מהפן הדתי – יהודי הלא מוכר של העיר .